Innlogging

På oppdrag av Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) har FMSO lagt tilrette for utvikling av en felles undervisningsportal for ansatte ved sentrene mot incest og seksuelle overgrep.

Denne undervisningsportalen er ment som en database for samordning og systematisering av undervisningsmateriale-/ opplegg rettet mot forebygging av incest og seksuelle overgrep.

Det er med andre ord et redskap for kvalitetssikring av utadrettet undervisning for sentrene mot incest og seksuelle overgrep i Norge. Sentrene har med sin spisskompetanse og daglige arbeid med overgrepsutsatte brukere verdifull kunnskap og erfaring om seksuelle overgrep mot barn. Som et ledd i sentrenes omdømmebygging i samfunnet og som en viktig kunnskapskilde som anerkjennes ved kvalitetssikring, har Bufdir gitt midler til opprettelse av undervisningsportalen.

Hensikten med undervisningsportalen er at ansatte kan hente kunnskap, dele egne undervisningsopplegg og kryssjekke med innholdet her om egne opplegg tilfredsstiller kravene. Her kan man finne informasjon om rammevilkårene for undervisning fra sentrene, samt maler for brev, forarbeid, samarbeid med kommunene og tips til finaniering, evaluering og etterarbeid.  

Foreløpig inneholder undervisningsportalen undervisning rettet mot barne- og ungdomsskolen. Det er vårt ønske at den gradvis bygges ut til å inneholde materiale til bruk i videregående skole, høyskoler og hjelpeapparatet.

Vi takker Bufdir for deres bidrag til dette arbeidet!

bufdir                                                 FMSO logo 225x150 

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com